Okolí

Českomoravská vysočina je ekologicky nejčistší oblastí České republiky.

zdarske_vrchy.jpg

Nejrozsáhlejší území v kraji Vysočina představuje Českomoravská vrchovina. Na jejím severním okraji se nacházejí Žďárské vrchy – CHKO (Devět skal 837 m), které mají horský ráz.

mamlas_m.jpg

Klimaticky patří vrcholové části Českomoravské vrchoviny do chladné klimatické oblasti s delším trváním sněhové pokrývky – průměrná roční teplota 5 – 6° C. V nadmořských výškách okolo 500 m n. m. se červencová teplota pohybuje kolem 16°C, lednová i –4°C. Se vzrůstající nadmořskou výškou stoupají i roční úhrny srážek (cca 650mm). Sněhová pokrývka dosahuje hodnot kolem 40 cm.

devet_skal.jpg

Co se týká chráněných krajinných oblastí a chráněných oblastí, jedná se v kraji Vysočina o oblast Žďárské vrchy, vyhlášenou CHKO v roce 1970 a CHOPAV v roce 1973 s celkovou rozlohou 715 km2, zahrnující obě uvedené oblasti (CHKO a CHOPAV).

Další připravovanou CHKO v kraji Vysočina je Javořická vrchovina, jejíž návrh na zřízení byl registrován v říjnu 1992. Dále se na území kraje Vysočina nachází další zvláštní území, která jsou tvořena 3 velkoplošnými zvl᚝ť chráněnými územími, 164 malo-plošnými zvlášť chráněnými územími, 7-mi přírodními parky, 11-ti biocentry.